teisipäev, 16. september 2008

Alaska naised hülgavad Sarah Palini (video)


USA-s on käimas presidendikampaania. Üheks kampaania elavdajaks on kujunenud vabariiklasest Alaska kuberner Sarah Palin, kes on tõstetud John McCaini asepresidendikandidaadiks, ilmselt lootuses võita naiste ja evangelikaalsete kristlaste hääli.

Sarah Palin on rääkinud mingitest müstilisest "väikelinna väärtustest", ta välispoliitilist pädevust tõstab asjaolu, et Alaskast paistab Venemaa. Peavoolu meedia püüab jätta muljet, et Alaska elanikud toetavad Sarah Palinit, kuid tuleb välja, et suurim poliitiline demonstratsioon, mis Alaskas toimunud on, kogunes hoopis loosungi "Alaska naised hülgavad Palini" nime all.

Korraldajad arvasid senisele kogemusele toetudes, et poliitilisele demonstratsioonile koguneb inimesi suurusjärgus kümmekond, kuid 13. septembril toimunu ületas kõik ootused--kogunenud inimesi hinnati suurusjärgus 1400, lisaks umbes 90 vastudemonstreerijat.

Plakatitelt võib lugeda järgmisi sõnumeid:
* Bush kleidis
* Alaska emad Obama poolt
* Valiku poolt, Palini vastu (viide sellele, et Sarah Palin on vastu naiste õigusele ise otsustada oma raseduse üle)
* Palintoloogia: 1 samm edasi, 200 sammu aastat tagasi
* Kuidas sugulise karskuse õpetus teie peres toimib, Sarah?
* Palin--GWBush huulepulgaga
* Sõda ei ole pereväärtus, Sarah
* Ei Palinile. Ta võtab minult vabaduse otsustada.Allikas: Mudflats


Blogimaailm on täis viiteid paljudele skandaalikestele, mis kuberneriprouat just parimas valguses ei näita. Ka New York Times heidab kahtlastele asjaoludele valgust.

Peamised üleskerkinud teemad seoses Sarah Paliniga paistavad olevat sellised:


 • Kogemuse puudus, eriti, mis puudutab suure maailma asju.

 • Ametlike asjade ning isikliku elu segiajamine, näiteks oma mõjuvõimu kasutamine isiklikuks kättemaksuks ning ideoloogiliste vastaste tümitamiseks. Kes pole temaga kõiges nõus, on tema vaenlased. Otsi sõnaga "troopergate".

 • Tsensuurimeelsus. Näiteks arvas ta heaks väljendada seisukohta, et raamatukogust peaks mõned raamatud kõrvaldama. Kui raamatukoguhoidja teisiti arvas, siis ähvardati ta lahti lasta.

 • Kreatsionismimeelsus. Paistab, et ta arvab maailma vanuseks olevat u 6000 aastat ja et inimesed kõndisid maamunal dinosaurustega samal ajal. "Õpetage mõlemat", justnagu oleks kreatsionismil elu kujunemise kohta midagi mõistlikku öelda. Üritas ühe kooli nõukogusse sokutada kreatsionismimeelseid inimesi, et need siis enamuse jõul koolikavasse "õiged" muudatused sisse viiksid.

 • Religioossus üldisemalt. Näiteks arvab temagi, et jumalal on mingi plaan ja tema selle plaani täideviijatest. On väljendanud usku, et Jeesuse teine tulemine saab teoks veel tema eluajal.

 • Aktiivne pro-life või pigem anti-choice meelsus. Isikliku elu valikutena on need minumeelest igati lugupidamist väärivad ning seda on ta oma eluga otseselt tõestanud, kui tõi teadlikult ilmale lapse, kelle kohta oli üsasiseste uuringutega teada, et ta sünnib Downi sündroomiga. Aga tal oli valik. Anti-choice ehk religioossed pro-life liikujad tahavad naistelt selle valiku ära võtta. Palini mahitusel võeti üle kohaliku haigla nõukogu ja keelati raseduse katkestamise protseduur. Kohus siiski tühistas selle keelu.

 • Aktiivne homovaenulikkus. Ei mingeid homoabielusid ega tsiviilliite. Üks homosid soosivalt näitav raamat oli nende hulgas, mida Palin raamatukogust välja tahtis visata.Lisame siia juurde võimaluse, et kui McCain saab valitud, siis ei pruugi ta oma kõrge vanuse tõttu oma ametiaega vastu pidada (sellest räägitakse USA-s avalikult), siis saab USA presidendiks kreatsionistlik, kättemaksuhimuline, homovaenulik, abordivastane, tsensuurimeelne Jeesus-friik. Oma tegevusega on ta näidanud, et need vaated pole tal mitte ainult isiklikuks harrastamiseks, vaid ikka kõigile väevõimuga pähemäärimiseks.

Palini-vastast infot leiab regulaarselt PZ Myersi blogist Pharyngula.

Palin võiks presidendiks saada küll, aga mitte Sarah, vaid Michael Palin:

teisipäev, 11. märts 2008

Kalle Kulbok: vabaduse hauasammas tõuseb

Olen hääletoruks ja edastan Kalle Kulboki pöördumise seoses sambaga.

Pöördumine:

Sel aastal möödub 800 aastat ajaloolisest sündmusest, mida kirjeldab Läti Hendriku Liivimaa kroonika:
...tapsid, keda nad leidsid, hommikust õhtuni, nii nende naisi kui lapsi ja kolmsada Sakala maakonna parematest meestest ja vanematest, peale selle lugematuid teisi, kuni tapjate väsinud käed ja käsivarred juba jõuetuks jäid suurest rahva mõrvamisest.


Tollaste ristirüütlite järeletulijad ja mõttekaaslased on otsustanud seda ajaloolist sündmust tähistada suure klaasist risti rajamisega Tallinna peaväljakule, mida hilisemate sündmuste kontekstis on hakatud nimetama küll erinevate nimetustega, ent millest kõige tuntumaks saab ilmselt VABADUSE HAUASAMMAS.

Ent 1208-1227 aasta sündmusi võib vaadelda ka meie muistsete esiisade heroilise vabadussõjana ristitoojate vastu. Kuigi see sõda ei lõppenud võidukalt ja tõi kaasa pea 700-aastase orjaöö, väärib muistne vabadusvõitlus siiski meenutamist ja tähistamist.

Suur osa eestlastest on jäänud truuks esiisade aadetele ja loodususule. Väga paljusid häirib tänaste ristirüütlite vaimne pealetung, olgu selleks siis hiiliv usuõpetuse sisseviimine koolidesse, riiklike struktuuride kaplaniseerumine või eelnimetatud ristikujulise Vabaduse Hauasamba rajamine.

Mõistlik oleks 800 aasta taguseid sündmusi tähistada ka väärikamalt, kui seda on suure klaasristi rajamine. Teen ettepaneku kutsuda kokku juubelikomisjon, kes esimese vabadussõja sündmuste meenutamisele sobiliku väljundi leiaks ning ka vastava sümboolika ja programmi kehtestaks.

Ärgem oodakem, et keegi teine selle meie eest ära teeb! Andkem igaüks oma panus selle ettepaneku realiseerimiseks!

Kalle Kulbok,
kuningriiklane, haldjausuline
Tartus, 7. märtsil 2008
kalle[at]royal.tartu.ee
kõnetraat 5184415--------------------------------------------------------------------------------

Logo konkurss:

Kuulutame välja konkursi Eesti Muistse Vabadusvõitluse 800. aastapäeva tähistava logo ideekavandi leidmiseks ja kutsume kõiki missioonitundega isikuid selles osalema. Logo on kavandatud ühendama kõiki vabadusvõitluse 800. aastapäevaga seoses loodavaid materjale ja kirjutisi, reklaamima aastapäevaga seotud üritusi ning lõimima kõiki ühise visuaalse mõttelõngaga.

Laiemal, sümboolsemal tasandil olgu logo tähiseks kogu vabaduse ja sõltumatuse aatele tervikuna. Logo kunstiline lahendus peab toetama seda eesmärki ning avama Eesti rahva vabaduse ja sõltumatuse aadet võimalikult üldistatult, olles arusaadav ja vastuvõetav kõigile sõltumata east või ühiskondlikust taustast.

Ideekonkursile esitatava logo kavand peab olema:

 • kasutatav nii värviliselt kui must-valgelt

 • kasutatav erinevatel materjalidel

 • esitatud digitaalselt üldkasutatavas failiformaadis

 • soovi korral varustatud selgitava tekstiga

 • soovitatavalt varustatud oma kontaktandmetega.


 • Kuigi rist ei ole logos keelatud sümboliks, vaadeldakse ajaloolisi sündmusi siiski muistsete esiisade positsioonilt, kes seondasid risti maaletoojad tule ja mõõgaga ning lubasid võidelda ristiusuga, kuni meie maal on elus kasvõi üks põlvepikkune poisikene.

  Logo ideekavand ja selle juurde kuuluvad materjalid tuleb esitada hiljemalt 28. märtsiks 2008 e-posti aadressile eesti800@hot.ee

  Logo kavandite üle otsustab juubelikomisjoni ajutise sidetoimkonna poolt moodustatud žürii, millesse on kaasatud noorema põlvkonna esindajad. Kõik konkursile esitatud ideede kasutamise, töötlemise ja modifitseerimise õigused kuuluvad konkursi väljakuulutajale.

  Parimaid töid rahaliste auhindadega ei premeerita ─ auhinnaks on tänusõnad ning au ja kuulsus ;-)

  Eesti Muistse Vabadussõja juubelikomisjoni ajutine sidetoimkond.


  Allikas: http://www.hot.ee/eesti800/